Polityka VAT

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące porządek ustalania i opłaty podatku VAT w krajach Unii Europejskiej. Stawka VAT dla firm zajmujących się sprzedażą w systemie B2C jest teraz zależna nie od miejsca rejestracji firmy, a od siedziby użytkownika. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży tego samego wirtualnego produktu stawka podatku płaconego przez firmę będzie zróżnicowana dla graczy z różnych państw Unii Europejskiej. Informacje o stawkach VAT można znaleźć na stronie internetowej UE po kliknięciu poniższego łącza: http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatratesSearch.html

Wspomniane poprawki, wprowadzone do dyrektywy 2006/112 / WE, mają na celu stworzenie jednolitego systemu podatków dla firm zagranicznych i europejskich oraz wprowadzenie uczciwej konkurencji w walce o użytkowników w Europie. Obowiązek opłaty podatku VAT dotyczy wszystkich firm realizujących sprzedaż towarów i usług elektronicznych. Jeśli dany obywatel z państwa należącego do UE przelał pieniądze za wirtualny przedmiot na konto firmy, ponosi ona odpowiedzialność za prawidłowe naliczenie i zapłatę podatku VAT od danej transakcji.

W dyrektywie szczegółowo opisano produkty, które przynależą do grupy towarów i usług elektronicznych. Z dokumentem można się zapoznać po kliknięciu poniższego łącza: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0001:0022:EN:PDF

Cena zakupu wirtualnej waluty w grach podana jest bez uwzględnienia podatku VAT, dlatego też może się ona ostateczna różnić w zależności od państwa, w którym dokonano zakupu.