Polityka prywatności

Aktualizowano: 25 maja 2018 r.

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) dotyczy Oprogramowania (dalej „Gra”, „Gry”) opracowanego, wydanego i/lub kontrolowanego przez 101XP LIMITED (dalej „Spółka”), znajdującego się na stronie https://en.101xp.com, w serwisach Google Market, AppStore oraz Facebook, jak również innych usług świadczonych przez Spółkę bezpośrednio związanych z Grami.

WSTĘP

Działalność Spółki związana z wydawaniem, dystrybucją oraz zarządzaniem Grami w Internecie umożliwia jej dostęp do poufnych informacji oraz danych osób korzystających z Gry (dalej „Użytkownik”, „Użytkownicy”).
Spółka może wymagać od Użytkownika podania konkretnych danych w celu jego właściwej identyfikacji w Grach oraz spełnienia warunków Umowy Licencyjnej. Tym samym Spółka potwierdza, że takie poufne informacje i/lub dane będą chronione przed nieuprawnioną dystrybucją i/lub wykorzystaniem zgodnie z wymogami określonymi w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej oraz postanowieniami niniejszej Polityki.

INFORMACJE I DANE POZYSKANE PRZEZ SPÓŁKĘ

Poprzez korzystanie z Gier, w tym dokonanie procesu rejestracji (jeśli jest wymagana), przesyłanie wiadomości i e-maili oraz inne formy interakcji ze Spółką, Użytkownik udostępnia Spółce następujące dane i informacje:
· adres IP;
· adres e-mail;
· 10 ostatnich geolokalizacji;
· wersja systemu operacyjnego;
· wersja przeglądarki;
· uruchamiane aplikacje;
· rozdzielczość ekranu;
· język Użytkownika;
· identyfikator urządzenia (HWID);
· historia płatności na portalu;
· numer telefonu, imię, nazwisko, drugie imię, data urodzenia (tylko za wcześniejszą wyraźną zgodą Użytkownika i wyłącznie w celu uzyskania od Spółki dodatkowego indywidualnego wsparcia technicznego);
· login;
· hasło;
· identyfikator w mediach społecznościowych;
· identyfikator mobilny;
· daty płatności;
· identyfikator dla treści reklamowych.

Spółka nie przechowuje danych dotyczących kart płatniczych lub kredytowych ani innych danych Użytkownika związanych z transakcjami finansowymi. 
Użytkownik zgadza się nie umieszczać (w Grze oraz na stronach internetowych Spółki) swoich danych osobowych ani danych osobowych osób trzecich, jak również nie zbierać, nie wykorzystywać, nie umieszczać (w grze lub serwisach z nią powiązanych) danych osobowych osób trzecich bez ich zgody. Dotyczy to danych takich jak: imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail, adresy zamieszkania, dane paszportowe oraz wszelkie inne informacje.
Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo swoich danych logowania, w tym nazwy użytkownika i hasła koniecznych do uzyskania dostępu do konta użytkownika w Grze lub serwisach z nią powiązanych. Jeśli podczas okresu, w którym Spółka przechowuje dane Użytkownika, dojdzie do naruszenia ich bezpieczeństwa, Spółka ma obowiązek poinformować Użytkownika o tym fakcie w rozsądnych ramach czasowych.
Podczas rejestracji oraz wykonywania innych czynności związanych z użytkowaniem Gier zaleca się, aby Użytkownik nie udostępniał osobom trzecim swoich danych logowania ani żadnych innych danych osobowych, takich jak: numery telefonu, adresy, numery rachunków bankowych czy wszelkich inny danych, które Użytkownik uważa za poufne.
Użytkownik zgadza się, by Spółka, w ramach sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Gier miała też dostęp do danych technicznych/informacji z gry, w tym informacji o aktywności Użytkownika w grze, takich jak:
(a) informacje o logowaniu się do Gry (czas i liczba zalogowań);
(b) lokalizacje w Grze odwiedzone przez Użytkownika;
(c) przedmioty zakupione w Grze;
(d) przedmioty sprzedane w Grze;
(e) misje (zadania) przyjęte przez Użytkownika;
(f) misje (zadania) wypełnione przez Użytkownika;
(g) liczba czynności w grze wykonanych razem z innymi Użytkownikami;
(h) liczba zaproszeń wysłanych innym Użytkownikom;
(i) ilość wirtualnej waluty w posiadaniu Użytkownika;
(j) ilość wirtualnej waluty zdobytej/zakupionej przez Użytkownika;
(k) informacje o szacowanym czasie spędzonym w grze;
(l) informacje o postaci (serwer, nazwa, poziom).

WYKORZYSTANIE INFORMACJI POZYSKANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

Spółka może wykorzystać dane zebrane od Użytkowników do następujących celów:
(a) zarządzanie kontem Użytkownika;
(b) umożliwienie Użytkownikowi dostępu do Gier;
(c) dostarczanie Użytkownikowi dodatkowych informacji i materiałów związanych z Grami;
(d) zapewnienie Użytkownikowi dostępu do dodatkowych usług, w tym usług subskrybowanych przez Użytkownika;
(e) zapewnienie komunikacji między Użytkownikami;
(f) zapewnienie obsługi klienta;
(g) wprowadzanie zmian, dodatków oraz ulepszeń w Grach.

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI ORAZ UJAWNIENIE DANYCH

Spółka zachowa poufność danych Użytkownika, wykorzystując wszystkie środki prawne, organizacyjne i technologiczne wymagane do ochrony tego typu danych przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokadą, kopiowaniem, przeniesieniem, dystrybucją oraz innymi nielegalnymi czynnościami z użyciem tych danych. Spółka dołoży również wszelkich starań, aby zapobiec ujawnieniu lub wykorzystaniu tych danych w sposób, który nie jest wyraźnie zawarty w postanowieniach niniejszej Polityki.
Dostęp do danych Użytkownika będą mieli tylko ci pracownicy Spółki, dla których jest on niezbędny do wykonywania obowiązków, oraz partnerzy Spółki w celu zapewnienia właściwego działania Gry. Dostęp ten będzie ograniczony narzędziami służącymi ochronie poufności danych.
Spółka może ujawniać dane Użytkownika osobom trzecim wyłącznie za zgodą Użytkownika. Użytkownik zgadza się na ujawnienie przez Spółkę jego danych osobom trzecim w następujących przypadkach:
(a) dostarczenie Użytkownikowi dodatkowych informacji oraz usług;
(b) dokończenie transakcji finansowych dokonanych przez Użytkownika w Grach;
(c) ujawnienie tych danych jest wymagane przez wymiar sprawiedliwości lub konieczne do wykonania wyroku sądowego bądź wyroku innego organu, który musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.
Spółka będzie przechowywać dane Użytkownika tak długo, jak jest to wymagane dla dotrzymania postanowień Umowy Licencyjnej, spełnienia wymogów prawnych oraz zastosowania się do odpowiednich orzeczeń sądowych.

POZYSKIWANIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI POUFNYCH OD NIELETNICH

Działając w dobrej wierze, Spółka nie przyjmie ani nie będzie świadomie gromadzić danych do użycia w usługach związanych z Grami opracowanymi i/lub bezpośrednio kontrolowanymi przez Spółkę od osób, które zgodnie z ustawodawstwem ich kraju zamieszkania są uznawane za nieletnie.
Osoby poniżej 18. roku życia nie mogą korzystać z Gry ani udostępniać swoich danych osobowych.

DANE TECHNICZNE (cookies)

Gry opracowane i/lub bezpośrednio kontrolowane przez Spółkę wykorzystują pliki zwane ciasteczkami (cookies) („cookie” to mały plik zapisany na komputerze Użytkownika, zawierający informacje o jego ostatniej aktywności w sieci), co ułatwia logowanie i zapamiętanie języka, w jakim Użytkownik korzysta z Gier.
Spółka ma prawo umieszczać ciasteczka oraz sygnały nawigacyjne (web beacons) na swojej stronie internetowej oraz na stronach swoich Gier w celu gromadzenia informacji na temat sekcji stron odwiedzanych przez Użytkownika, Gier i usług, którymi Użytkownik jest zainteresowany, oraz sposobu poruszania się przez Użytkownika po stronach Spółki i stronach jej Gier. Jeśli Użytkownik jest zalogowany, dane te są przechowywane w bazie danych Spółki. Spółka wykorzystuje te dane do usprawniania działania Gier, dostarczania Użytkownikom dodatkowych informacji i usług oraz do innych celów marketingowych.
Użytkownik ma prawo regulować wykorzystanie plików cookie z poziomu przeglądarki. W niektórych przypadkach wyłączenie plików cookie będzie się wiązało z ograniczonym dostępem do pewnych funkcji Gier.

ZASTOSOWANIE NINIEJSZEJ POLITYKI ORAZ WYKORZYSTANIE ZASOBÓW OSÓB TRZECICH

Postanowienia niniejszej Polityki mają zastosowanie wyłącznie do gier opracowanych, wydanych i/lub bezpośrednio kontrolowanych przez Spółkę, jednak Spółka wyraźnie zaznacza, że niektóre Gry korzystają z hiperłączy i banerów należących do osób trzecich, w tym takich, które prowadzą do ich stron internetowych. Spółka nie gwarantuje, że strony te będą się stosowały do postanowień niniejszej Polityki, i nie będzie odpowiadać za poufne informacje i/lub dane osobowe ujawnione przez Użytkownika na tych stronach. Spółka świadczy swoje usługi również poprzez usługodawców w krajach trzecich, przy czym dane będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom w krajach trzecich, którzy gwarantują ich odpowiednią ochronę, tj. poprzez oświadczenie odbiorcy dla usługi świadczonej poza Europą lub na podstawie standardowych unijnych klauzul umownych zawartych z odbiorcą.

ANALIZA SIECIOWA GOOGLE INC.

Spółka korzysta z usług analizy sieciowej świadczonych przez firmę Google Inc., z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dalej zwaną Google, do analizy stron internetowych.
Metody stosowane przez Google Universal Analytics umożliwiają wieloplatformową analizę witryny za pomocą plików cookie. Pozyskane w ten sposób informacje są zwykle przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google wykorzystuje zebrane informacje do analizy witryny, tworzenia raportów oraz udostępniania usług dla celów badania rynku i optymalizacji witryny w imieniu Spółki. Adres IP automatycznie przesyłany do Google nie łączy się z innymi danymi Google i jest wykorzystywany tylko do przeprowadzania analiz statystycznych.
Spółka korzysta z funkcji remarketingu Google, która umożliwia personalizowanie treści reklamowych dla użytkownika strony pod kątem jego zainteresowań, gdy tylko odwiedzi on jedną ze stron objętych siecią displayową Google (Google Display Network). W tym celu wykorzystywane są pliki cookie Google, których używa się, analizując witrynę, co stanowi podstawę do profilowania treści reklamowych generowanych w oparciu o zainteresowania. Proces ten polega na umieszczeniu na urządzeniu Użytkownika małego pliku z numerem kodu, który umożliwia zbieranie danych o stronach odwiedzonych przez Użytkownika oraz anonimowych danych o aktywności na tych stronach. W momencie, gdy odwiedzający zgodzi się na połączenie procesów sieciowych i aplikacyjnych ze swoim kontem Google, oraz w momencie wykorzystania danych z konta Google przy wyświetlaniu powiadomień Google użyje danych pozyskanych od tych użytkowników oraz danych z Google Analytics do zdefiniowania grup docelowych dla remarketingu wieloplatformowego. W ten sposób użytkownicy odwiedzający strony internetowe są targetowani przez spersonalizowane treści reklamowe oparte na ich zainteresowaniach na wszystkich swoich urządzeniach. Jeśli inne witryny zostaną w przyszłości objęte siecią displayową Google (Google Display Network), one również będą wyświetlać te spersonalizowane reklamy, które prawdopodobnie wykorzystają informacje o produktach poprzednio oglądanych przez użytkownika.

PRAWO DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO SWOICH DANYCH ORAZ ICH ZMIANY

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz informacji przechowywanych w bazach danych Spółki. Użytkownik ma prawo zakazać Spółce korzystania z danych i informacji objętych postanowieniami niniejszej Polityki. Po otrzymaniu takiego zakazu od Użytkownika Spółka nie może zagwarantować nieprzerwanego, pełnego dostępu do Gier oraz innych usług świadczonych przez Spółkę. Użytkownik ma prawo usunąć wszystkie swoje dane. Spółka informuje, że w przypadku decyzji Użytkownika o usunięciu swoich danych Spółka nie będzie w stanie w przyszłości ich przywrócić.
Użytkownik, który nie zgadza się na przetwarzanie swoich danych, może wysłać swój sprzeciw na podany poniżej adres korespondencyjny lub adres e-mail. Dotyczy to także egzekwowania wszelkich praw do informacji, edycji, usunięcia danych lub ograniczeń w ich przetwarzaniu, jak również prawa do przekazywania danych osobowych osobom trzecim. Jeśli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych, sprzeciw może być w dowolnym momencie wycofany i zastosowany ponownie w przyszłości. Otrzymanie takiego sprzeciwu nie wpłynie na legalność wcześniejszej zgody na przetwarzanie danych. Użytkownik może zmienić swoje dane w dowolnym momencie, z uwzględnieniem ograniczeń określonych w niniejszej Polityce.

KONTAKT

Administratorem danych osobowych jest następująca spółka:
101XP Limited
6 Ioanni Stylianou,
2nd floor, office 202, 2003
Nicosia, Cyprus
E-mail: privacy@101xp.com

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE ORAZ OBOWIĄZUJĄCYM PRAWIE

Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej Polityki w dowolnym momencie, włącznie ze zmianami odzwierciedlającymi zmiany w ustawodawstwie.
Niniejsza Polityka oraz wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć między Użytkownikami a Spółką, podlegają prawu Federacji Rosyjskiej bez względu na konflikt z prawem lokalnym.